Know Your Rights: Flu vaccination // Flu vaccination

Question

I have been recommended to get a flu vaccination. Can I get it for free?

Answer (September 2017)

Influenza, usually known as the flu, is highly infectious and anyone can get it. However some groups are at greater risk of complications if they get the flu. This includes people over the age of 65, pregnant women and people who have a chronic medical condition.

The flu vaccine can help protect you from getting the flu. The flu virus changes every year and this is why there is a new vaccine each year. Vaccination is strongly recommended if you:

 • Are aged 65 and over
 • Have a long-term medical condition such as diabetes, heart, kidney, liver, lung or neurological disease
 • Have an impaired immune system due to disease or treatment
 • Have a body mass index (BMI) over 40
 • Are pregnant
 • Live in a nursing home or other long-stay institution
 • Are a carer or a healthcare worker
 • Have regular contact with poultry, water fowl or pigs

You can get the vaccine from your GP (family doctor) or pharmacist. Children can get the vaccine from a GP.

The vaccine itself is free of charge if you are in one of the recommended groups.

However, doctors and pharmacists may charge a consultation fee when they give you the vaccine.

If you have a medical card or GP visit card, you can get the vaccine without being charged a consultation fee.

Ceist

Moladh dom vacsaíniú fliú a fháil. An féidir liom é a fháil saor in aisce?

Freagra

Tá an fhliú, thar a bheith tógálach agus is féidir le duine ar bith é a fháil. Mar sin féin, tá roinnt grúpaí i mbaol aimhréide má fhaigheann siad an fhliú. Áirítear leis seo daoine os cionn 65 bliana d’aois, mná torracha agus daoine a bhfuil riocht míochaine ainsealach acu.

Féadfaidh an vacsaín fliú tú a chosaint ón  bhfhiú a fháil. Athraíonn an víreas fliú gach bliain agus is é seo an fáth go bhfuil vacsaín nua ann gach bliain. Moltar vacsaíniú go láidir má:

 • Tá tú 65 bliana d’aois nó níos sine
 • Tá riocht leighis fadtéarmach ar nós diaibéiteas, riocht croí, riocht duáin, riocht ae, riocht scamhóige nó galar néareolaíoch
 • Tá córas imdhíonachta lagaithe dae bharr galair nó cóireála agat
 • Tá innéacs corpmhaise (BMI) os cionn 40 agat
 • Tá tú ag iompar clainne
 • Tá cónaí ort i dteach altranais nó in institiúid fadchónaithe eile
 • Tá tú i do chúramóir nó oibrí cúraim sláinte
 • Bhíonn teagmháil rialta agat le héanlaithe, le héanlaithe uisce nó le muca

Is féidir leat an vacsaín a fháil ó do GP (dochtúir teaghlaigh) nó ó do phoitigéir. Is féidir le páistí an vacsaín a fháil ó dhochtúir teaghlaigh.

Tá an vacsaín féin saor in aisce másduine de na grúpaí molta tú.

Mar sin féin, féadfaidh dochtúirí agus poitigéirí táille comhairliúcháin a ghearradh nuair a thugann siad an vacsaín duit.

Má tá cárta leighis nó cárta cuairte dochtúra agat, is féidir leat an vacsaín a fháil gan táille comhairliúcháin a bheith dearrtha ort.